Lue uusin asiakaslehti

IsoMitta & kestävä kehitys

Maailma muuttuu koko ajan, ja myös me IsoMitalla haluamme pysyä mukana kehityksessä. Jotta tulevaisuuden Suomi olisi mahdollisimman hyvä meille kaikille, tarvitaan kirkkaita ajatuksia, suuria tekoja ja fiksuja toimintamalleja, jotka kestävät aikaa ja säästävät ympäristöä. Näin ollen olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme useita kestävän kehityksen osa-alueita.

 – Ympäristöarvot ovat erittäin tärkeitä meille IsoMitassa ja haluamme ehdottomasti panostaa kestävään kehitykseen mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi raaka-ainetilauksissa tämä näkyy osaltamme kuivatuotteiden suosimisessa. On kestävämpää lisätä tuotteeseen vesi täällä Suomessa kuin kuljettaa se muualta Euroopasta.

–  Kestävä kehitys vaatii panostamista niin tuotekehittäjiltä kuin ammattikeittiöiltäkin. Esimerkiksi ravintoloissa ja ruokaloissa keskitytään vieläkin huomattavan paljon ruokailuista jääneen biojätemäärän punnitsemisiin, kun sen sijaan voitaisiin muuttaa koko ruoanvalmistuksen prosessia kestävämmäksi. Parhaiten tämä onnistuu ylimääräisten vaiheiden karsimisella ja asiakkaiden toiveiden kuuntelemisella. Kun tehdään maukasta ruokaa suoraan tarpeeseen, ei välttämättä tule samalla tavalla hävikkiä, kertoo IsoMitan Brand & Training Manager Jutta Kontinen.


Kuusi keskeistä kestävän kehityksen aluettamme

Kestävän kehityksen toimintamallin toteutuminen edellyttää ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden turvaamisen. Onnistuaksemme mahdollisimman hyvin tässä päämäärässä olemme keskittyneet kuuteen tärkeään kestävän kehityksen alueeseen:

1. Energian ja uusiutuvien energialähteiden tehokas käyttö

 • Pyrimme lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään asteittain fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian käyttöä.

2. Vähemmän päästöjä ilmakehään

 • Optimoimme tuotantoprosessimme siten, että pystymme vähentämään hiilidioksidipäästöjä niin tehtaissa kuin logistiikassakin.
 • Panostamme energian käytön tehokkuuteen.
 • Siirrymme asteittain hyödyntämään yhä ympäristöystävällisempiä energialähteitä.

3. Kierrätettävien tai kompostoitavien pakkausten maksimointi

 • Pyrimme lisäämään kierrätettyjen materiaalien käyttöä.
 • Panostamme selkeisiin lajittelumerkintöihin, jotta tuotepakkauksemme olisivat mahdollisimman helppo kerätä, lajitella ja kierrättää oikeaoppisesti.

4. Tehokas vedenkäytön hallinta

 • Pyrimme käyttämään vettä ainoastaan välttämättömän tarpeen mukaan.
 • Panostamme järkevän ja ekologisesti kestävän vedenkäytön suunnitteluun.

5. Jätteiden vähentäminen

 • Pienennämme jätemääriä optimoimalla kaikki tuotantoprosessimme ja järkeistämällä resurssien käyttöä.

6. Raaka-aineiden kestävä hankinta

 • Huomioimme raaka-aine- ja materiaalihankinnoissamme ympäristön sekä mahdolliset kuormitustekijät niin hyvin kuin kulloinkin on mahdollista.
 • Teemme työtä sen eteen, että voisimme tulevaisuudessa tukea yhä enemmän paikallisia tuottajia ja tavarantoimittajia ja näin ollen vähentää toimituksesta ja varastoinnista aiheutuvia päästöjä.


IsoMitta kuuluu GB Foods -konserniin, joka on panostanut Euroopan eri maissa sijaitsevien tehtaidensa tuotannon ja toiminnan vastuullisuuteen. Esimerkiksi Belgian Puursissa sijaitsevan tehtaan kattoon on asennettu 1000 aurinkopaneelia. Espanjan tehtaat puolestaan saavuttivat vuosina 2016–2019 peräti 20 % hiilidioksidivähennyksen logistiikassa.

Tilaa uusimmat reseptit sähköpostiisi!

IsoMitan uutiskirje kertoo kaikesta hyvästä: sesonkien parhaista ideoista ja resepteistä, uutuuksista sekä vinkeistä.

Jaa:

Asiakaspalvelu